We zijn bezig om de site beter en waardevoller te maken. Daarom hebben we, onder het menu Kempesi, 2 pagina`s toegevoegd. Een pagina om oude ledengegevens bij te werken en 1 pagina om de foto`s uit de oude dozen te krijgen. Ben je vroeger lid geweest en/of heb je nog foto`s van vroeger, laat ons dit dan weten.

Alvast onze dank